Nguyễn Văn Nhân

Ngày tham gia: 
4/6/2015
Địa chỉ: 
Hà Nội

Cảm nhận của học viên

"Mới đầu đăng kí vào khóa học thiết kế đồ họa tại công ty chỉ là vì tò mò muốn tìm hiểu xem thiết kế đồ họa là như thế nào, học ra sao. Nhưng khi tham gia vào khóa học đồ họa ở công ty, được học tập và làm việc ở trong môi trường ở đấy đã tạo cảm hứng cũng như động lực rất lớn đối với tôi khi quyết định theo đuổi ngành thiết kế đồ họa này."

SẢN PHẨM HỌC VIÊN

BÀI VIẾT VỀ HỌC VIÊN

"Mới đầu đăng kí vào khóa học thiết kế đồ họa tại công ty chỉ là vì tò mò muốn tìm hiểu xem thiết kế đồ họa là như thế nào, học ra sao. Nhưng khi tham gia vào khóa học đồ họa ở công ty, được học tập và làm việc ở trong môi trường ở đấy đã tạo cảm hứng cũng như động lực rất lớn đối với tôi khi quyết định theo đuổi ngành thiết kế đồ họa này."