Bảng giá Domain chuẩn tại Việt Tâm Đức

Bảng giá Domain chuẩn tại Việt Tâm Đức

BẢNG GIÁ DOMAIN

Tên miền

Phí duy trì

Phí cài đặt

Tổng

.vn

450

320

770

.com.vn

350

320

670

.com

260

0

260

.net

260

0

260

.net.vn

350

320

670

.org.vn

260

190

390

.gov.vn

260

190

390

.edu.vn

260

190

390

 

 

 

Lịch khai giảng gần nhất
Tháng 3
16
Tháng 3
16
Thời lượng: 3 Buổi